SF is operational in 7 districts of Chotanagpur and Santhal Pargana region covering 28 Blocks, 216 Panchayats and above 1150 villages within the Jharkhand state. The districts and blocks are as follows:
1. Hazaribagh (Ichak, Daru, Tatijharia, Churchu, Katkamsandi & Sadar)
2. Ramgarh (Mandu, Ramgarh, Gola, Dulmi, Patratu & Chitarpur)
3. Ranchi (Sadar & Khelari)
4. Gumla (Sadar, Palkot & Raidih)
5. West Singhbum(Manoharpur)
6. Chatra ( Simariya, Lawalaung, Chatra, Kanhathatti, Gidhhour, Mayurhund, Tandwa, Hunterganj & Pratappur)
7. Pakur (Sadar)